Sayd-i Murg-i Ma’nîye Fikr-i Müjendür Tîrümüz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 501 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sayd-i murg-i ma’nîye fikr-i müjendür tîrümüz
Gerdiş-i çeşm-i bütândur halka-i zih-gîrümüz

Rişte-i âmâlden kat’-i ta’alluk itmedük
Çeşm-i sûzendür çü ‘Îsâ halka-i zencîrümüz

Tayy-i nişterzâr ider dilden irişince lebe
Sanma beyt oldı dü pâre sîne-i takrîrümüz

Ol za’îfüz k’eylesek ‘azm-i reh-i maksûd olur
Sâye-i müjgân-i çeşm-i mûr dâmen-gîrümüz

Cûybâr-i safhada berg-i gül-i sîr-âbdur
Ma’nî-i rengîn ile Sâmî ruh-i ta’bîrümüz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir