Şem’ gibi dilde dâg u başda âteş gözde nem

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 463 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şem’ gibi dilde dâg u başda âteş gözde nem
Şâm-ı hecrün subhı yok ki nâr-ı gamdan dinlenem

Seyr-i gülşende surûd-ı neyle herkes pür-tarab
Pür-hazân-ı harîk feryâd-ı dilden n’eyleyem

Devletünde kişver-i ‘ışkı müsahhar eyleyüp
Eşkümi subaşım’itdi âhumı mîr-i ‘alem

Onmaduk başumda yâ bu kara yazular nedür
Kankı Mecnûndur diyen dîvâneye yokdur kalem

Nâle kılsa gökde Zühre yirde kûh-ı Bî-sütûn
‘Âşıka dem-sâz olup âheng iderler zîr ü bem

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir