Şemi-y-le Yüzünün Bu Cihân Toldı Cümle Nûr

Ahmedi

1334 - 1413
  • 450 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şemi-y-le yüzüñüñ bu cihân toldı cümle nûr
Zülfüñ-ile gözüñde nedür zulmet ü fütûr

Lâle yüzüñe öykünür-imiş senüñ meger
Niçelerüñ başın yile virüp-durur gurur

Nergis basarsuz oldugı-çundur ki öykinür
Ol fitne gözlerüñe ki anâ vâlih oldı hûr

Gamzeñ kaderleyüp baña atar kazâ ohın
Kul ol-durur kim ola kamu mihnete sabûr

Gözlerüm arzusı yüzüñdür ki itdi Hak
Sâhib-nazar olana anı matla-ı süœur

Dîœâruñı ider bu göñül Hakdan arzû
Gerçi bilür ki n’oldı tecellîde kûh-ı Tûr

Rûşen diler yüzüñ-ile gözlerüñ Ahmedî
Olur çirâg-ıla kamu göz istedügi nûr

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir