Şemine Yüzünün Niçe Pervâneler Düşer

Ahmedi

1334 - 1413
  • 543 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şemine yüzüñüñ niçe pervâneler düşer
Zülfüñe cân virüp niçe cânâneler düşer

Gün sini görse şavkdan aña zevâl irer
Ay saña bahsa ışk aña key eser düşer

Nergis senüñ gözüñe teşebbüh ider-imiş
Bu neve bî-hayâlıga her bî-basar düşer

Himmet-bülend idüp boyuña bende oldı serv
Bu resme râst işlere âzâdeler düşer

Peyveste kej anuñ-çun olur vasfı kaşuñuñ
Ki ol her neden ki fikr ide bârîk-ter düşer

Âşuftalıgla zülfüñe göñül ulaşdı lîk
Bilmedi kim bu ukdede câna zarar düşer

Sen âhenîn-dile eser itmez ne fâyide
Kim Ahmedînüñ âhı göge kâr-ger düşer

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir