Sensüz Olur Nigâhuma Seyr-i Çemen Diken

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 499 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sensüz olur nigâhuma seyr-i çemen diken
Belki meşâm-i cânuma bûy-i semen diken

Tebrîd itdi benden o gül-rûyı rûzgâr
Her mûyum oldı serdî-i gamla diken diken

Müjgânı sûzen ide meger rişte cânını
Ol cism-i nâzenîne göre pîrehen diken

Hat geldi rûy-i yâre gül-i âftâbdan
Gösterdi bâgbân-i ezel nûrdan diken

Sad çâk olmasun mı dil-i zârı bülbülün
Dâ’im kenâr-i gonçede nâvek-figen diken

Olsa nigâh-i germ temâşâ-yi hüsn-i yâr
Müjgân-i çeşm-i hayret olur dil-şiken diken

Sâmî-i zâra bûse-i la’lin dirîg ider
Bilmem o gül-’izâra olur mı dehen diken

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir