Şerm İle Hûn-feşân Olur Zülf-i Ruhı Nikâb İken

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 429 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şerm ile hûn-feşân olur zülf-i ruhı nikâb iken
Hîç yakışur mı necm ola bir gice mâh-tâb iken

Âteş ü âb bir olur meclis-i ittihâdda
Şem’ idi bezm-i ‘aşka dil dîdelerüm pür-âb iken

Her müjesinde bestedür şîr-dilân-i deşt-i ‘aşk
Bak o gazâl-i ‘işveye dîdesi mest-i hâb iken

Yakdı bizi şarâb-i ‘aşk sâgarı sunma sâkiyâ
Su koma gel ocaguma hâne-i dil harâb iken

Zâhid-i jâj-hâ nice mes’ele-dân-i ‘aşk olur
Nüsha-i sun’-i hikmetün noktası bir kitâb iken

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir