‘Âşıka Şeydâyıluk Rüsvâyıluk Bed-nâmlık

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 665 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Âşıka şeydâyıluk rüsvâyıluk bed-nâmlık
Pâdişâh-ı ‘ışkdan teşrîfdür bayrâmlık

Sizlere ‘ıyş u neşât u şâdî ey ehl-i visâl
‘Âşıka bî-çâralık dermândaluk nâ-kâmlık

Bâgda gamz eyledi bâde benefşe hattunı
Ensesinden çekdürür anun dilin nemmâmlık

Gerçi eylersen hevâ-yı vasl ey dil râstî
Serv-i sîmînden ümîd-i mîve gâyet hâmlık

‘Âşıkuz ‘Âşık melâmetde selâmet bulmışuz
Kârumuz bî-kârlıkdur fahrumuz bed-nâmlık

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir