Sîne Pür-dâg Olsa Dil Derd Ü Gam-ı Cânân Arar

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 560 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sîne pür-dâg olsa dil derd ü gam-ı cânân arar
Etmegin tenhâ yimez elbetde bir mihmân arar

Okıdı hüsnün kitâbın hattunı görmek diler
Dil Gülistânı temâm itdi Bahâristân arar

Zahmımun yaprakdur agzı şerh-i hâl ide diyü
Dil sokup hançer ana agzın gelüp peykân arar

Kebkebün izine yaş döküp hamîrün bilmege
Nokta-ı âb ile hâki dîde-i giryân arar

Anası koynında arar yitigin ‘Âşık kişi
Ceyb-i gülde bûy-ı yârı gonce-i handân arar

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir