Şöhret-i Hüsnüñe Erbâb-ı

Bâki

1526 - 1600
  • 456 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şöhret-i hüsnüñe erbâb-ı suhandur bâ’is
Revnak-ı bezm-i güle mürg-i çemendür bâ’is

Nahl-i zîbâ ile nâzük tenidür meyle sebeb
Ne kad-i serv ne sîmâ-yı semendür bâ’is

Girye kılsam ne ‘aceb hâk-i rehinden dûram
Hep garîb aglamaga hubb-i vatandur bâ’is

Perde-i nâleleri çıksa Hüseynîye n’ola
Dili zar itmege ol vech-i hasendür bâ’is

Tûtîyi lezzet-i guftârı giriftâr eyler
Derd ü gam çekmege Bâkîye bu fendür bâ’is

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir