Şol Yüzde Kim Odından Eriyüp Olur Kül-âb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 440 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şol yüzde kim odından eriyüp olur kül-âb
Dür mi bu katre katre vü yâ der mi ya gül-âb

Anber beñüñi berk-i gül üstinde göreli
Döndürdi derd-ilen cigerin kana müşg-nâb

Nazmını görmeyen dişiñüñ nice bile râst
Kim dürc-i lal içinde-durur lü’lü-yi hoş-âb

Cân kim olur ki şemini görse cemâlüñün
Pervâne bigi tâbına yahıla âfitâb

Ben vadeñe zarûret-ile sabr idem velî
Vadeñ ucına irmez ü bu ömr ider şitâb

Düşde hayâlini göre-y-idi cemâlüñüñ
Bu bahtı kara gözlerüme girse-y-idi hwâb

Hicrüñde çoh azâb çeker Ahmedî velî
Zikrüñ halâveti-y-le aña azb olur azâb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir