Sorma ‘ışkında bana geçdügi cânân işleri

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 558 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sorma ‘ışkında bana geçdügi cânân işleri
Geçdi gamze hurdeler itdi o müjgân işleri

Bitmedi kapunda yaram dinmedi yaşum benüm
Bitmez iş olmaz biter gerçi nice kan işleri

‘Ârifâne sohbeti itsek gerek yârân ile
Şem’-i pervîn ile gel gör bu gice yanışları

Bagrumı deldi bedende tîg-i gamzen yâresi
Cânuma geçdi cigerde tîr-i hicrân işleri

Gitdügince girüye gitmekde ‘Âşık devr-i çarh
İlerü gelmez anunçün ehl-i ‘irfân işleri

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir