Âsumânda Görinen Vakt-i Seher Sanma Şafak

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 545 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âsumânda görinen vakt-i seher sanma şafak
Yolına geldi gice itdügi hûn-ı nâ-hak

Sanma herkes asılup zülfüne Mansûr olur
Ehl-i ‘ışk içre de az bulunur ipe uracak

Nice teşbîh ideyüm ben sana mihr ü mâhı
Mihr irişdürür ey nûr-beden-i mâh-ı be-hak

Arasın kesmege sal tîgüni yâ gönder okun
Hançer-i gamzen ile çak sünüge irdi bıçak

Gördi keyfiyyet-i la’l-i leb ü tâb-ı ruhunı
Bâde kan derledi şermende olup sanma ‘arak

Şat gibi tolanurak kûyına iletdi yaşı
‘Âşıkâ olmaz imiş ‘âşıka Bagdâd ırak

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir