Sun Sâkiyâ Bize Kadeh-i Bî-melâl-i ‘Îd

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 569 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sun sâkiyâ bize kadeh-i bî-melâl-i ‘îd
Îmâ-yi ‘işret itdi benân-i hilâl-i ‘îd

Zâhir olur delîl-i safâ-yi visâl-i ‘yâr
Levh-i felekde mâh-i nev oldukda dâl-i ‘îd

Rûy-i sıyâma subhı tebessüm-fürûş olup
Reng-i fatûrı itdi şikest infi’âl-i ‘îd

Rengîn-hûn-i eşk ider ‘uşşâk câmesin
Hûbân giyince elbise-i al al-i ‘îd

Hamyâze-i tahassür-i meyden helâk idük
Olmasa mâye-bahş-i tesellî hayâl-i ‘îd

Şâyestedür temîme-i hûr-i bihişt ola
Sâmî bu nev-zemîn-gazel-i bî-misâl-i ‘îd

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir