Surâdıkât-i Nihân-hâne-i Kazâ Vü Kader

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 447 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Surâdıkât-i nihân-hâne-i kazâ vü kader
Açıldı dest-i meşiyyetle çünki ser-tâ-ser
Hafâdan oldı nümâyân hezâr nakş-i ‘iber
Sürûş-i gaybdan irdi cihâna böyle haber
Sipihr tâkına târîh-i sâl-i yümn-âsâr

Sene 1143

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir