Sûretde Gerçi Zerre-i İmkân Olan Bizüz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 428 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sûretde gerçi zerre-i imkân olan bizüz
Ma’nâda âftâb-i dırahşân olan bizüz

Bî-harf çeşm-i yâr ile itdük mükâleme
Râz-âşinâ-yi nükte-i ‘irfân olan bizüz

Gerden-be-tavk-i silsile-i zülf-i dil-berüz
Deşt-i cünûn-i ‘aşkda pûyân olan bizüz

Huşyâr olmazuz hele tâ rûz-i reste-hîz
Mestâne-i mey-i leb-i cânân olan bizüz

Ol katreyüz ki fart-i çekîdeyle ‘aşkdan
Sâmî mürûr-i vakt ile ‘ummân olan bizüz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir