Süvâr Olup Gül-i Sûrî Gibi Bâd-ı Bahâr İle

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 507 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Süvâr olup gül-i sûrî gibi bâd-ı bahâr ile
Gelürsen bir seher gülzâr-ı vasla rûzigâr ile

Olup demler kademler devlet-i ‘ışk-ı nigâr ile
Hayât-ı câvidân el vire ‘ömr-i bî-şumâr ile

Sana cân muntazır olmag içün çeşm-i hezâr ile
Göz oldı tende her bir zahm tîg-i intizâr ile

Beden müstagrak-ı hûn oldı zahm-ı hâr hâr ile
Yürek sad-pâre oldı gonce gibi zahm-ı hâr ile

Hezârân dîde-i hûn-pâş u çeşm-i eşk-bâr ile
Demidür ire maksûdına ‘Âşık âh u zâr ile

Seni gözler dü çeşm-i hûn-feşânum niçe demlerle
Gel ey nûr-ı basar merdümlük it demler kademlerle

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir