Tekin Gönenç şiirleriTekin Gönenç şiirleri

  1. Gizdüşüm
  2. Saklambaç
  3. Gölgedeki Yüzler
  4. Şu Sen
  5. Canlar
  6. Bilsem Gelir En Güzel Gemilerle Sularında Kalırdım
  7. Ayışığı
  8. Oyununa Geldin Yaşamın
  9. Çocukluğumun Gültenleri
  10. Hançer