Ta’accüb İtme Bu Dünyâda Zâhid Baş U Cân Terkin

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 416 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ta’accüb itme bu dünyâda zâhid baş u cân terkin
Göresin anda da dîdâr olmazsa cinân terkin

Nişânı gerçi yokdur nâmı âfâkı pür itmişdür
Gönül ‘ankâyı bul ta’lîm kıl nâm u nişân terkin

Biz ol tecrîd -i merdüz bî-ser ü sâmân cihân içre
Bulup bir yâr-ı cânı eyledük iki cihân terkin

Dilersen mülk-i ‘ışkun tâc-dârı serveri olmak
Ser-i tecrîd-i istignâya tâc it cism ü cân terkin

Fenâ deştinde ey ‘Âşık bekâ saydına kasd eyle
Sakın terkiye asma yalınuz kevn ü mekân terkin

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir