Tâ’ib İtdi Nice Z0amân Tevvâb

Bâki

1526 - 1600
  • 491 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tâ’ib itdi nice zamân Tevvâb
Yirümüz oldı mescid ü mihrâb

Ola kim bâb-ı meykede açıla
Diyelüm yâ Müfettihe’l-ebvâb

Sûfî kim ider idi meyli aña
Kalbe ger virmese safâ mey-i nâb

Cümle bîmâra ey tabîb anı vir
Hîç şerbet nemî-resed be-şarâb

Virdi dil çeşm-i mestüñe Bâkî
Hîç ni’met nemî-resed be-kebâb

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir