Târîh-i Feth-i Tebrîz

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 408 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şeref-bahş-ı vezâret Âsaf-ı feth ü zafer-pîşe
Ola dil-hˇ âhı üzre her işi dünyâ vü ‘ukbâda
Bu oldı fethinün târîhi ‘Abdu’l-lâh Pâşânun
Li-vechillâh gelüp Tebrîzi aldı Köprilî-zâde

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir