Târîh-i Mahfil

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 423 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Fahr-ı erbâb-ı himem ya‘ni Hüseyn Âgâ kim
Ola ikbâl u sa‘âdet ile her rûzı sa‘îd
Nice Âgâ ki ider terbiyeti bâr-âver
Bir nihâlün ne kadar hilkati olursa da bîd
Kethüdâ-yı ‘Alî Pâşâ o vezîr ibn-i vezîr
Ki anun zâtı ile buldı vezâret te’bîd
Kâmeti çok da uzatma yeter Âgâh yeter
Şâyed ol hâtır-ı nâzükde gubâr ola bedîd
Didi bu mahfili yapduk da hıred târîhin
‘Andelîb-i Habeşün lânesi oldı tecdîd

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir