Tecerrüd İle Mesîhâ Felek-nişest Oldı

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 502 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tecerrüd ile Mesîhâ felek-nişest oldı
Cihânda mâl ile Kârûnı gör ki pest oldı

Sun ol piyâleyi ey sâkî-i hakîkat kim
Cihâniyân kemîn neşvesiyle mest oldı

Sanem sanem diyerek buldı şâhid-i tahkîk
O dem künişt-i mecâzîde büt-perest oldı

Revâ mıdur ki nazardan düşürdün ey Sâmî
Hezâr pâre olup câm-i dil şikest oldı

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir