Tenâsüb Cilvegerdür ‘Aşkda Bî-gâne Cem’ Olmaz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 505 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tenâsüb cilvegerdür ‘aşkda bî-gâne cem’ olmaz
Belî şem’ ile bülbül verd ile pervâne cem’ olmaz

Dili hemvâr ider silkü’l-le’âl-i gerden-i teshîr
Girih-pîçîde târa sübha-i sad-dâne cem’ olmaz

Telâş-i hırs-i bî-câ âdemi mahrûm-i kâm eyler
Ki dest-i ra’şedâr ile tolı peymâne cem’ olmaz

Dil-i Hak-dûst nakş-i hod-perestîden müberrâdur
Esâs-i vâhid üzre mescid ü büt-hâne cem’ olmaz

Sebük-sâmân-i ıtlâk eylemez bu hâkdâna meyl
Hümâ-yi evc-pervâz ile Sâmî lâne cem’ olmaz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir