Terk İt Bekâ Hevâsını Bu Nüh-kıbâbdan

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 537 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Terk it bekâ hevâsını bu nüh-kıbâbdan
Kıl i’tibâr câm-ı mey üzre habâbdan

Bir pence vü tâb olsa ‘ızârunda n’ola zülf
Mû-penç ü tâb-bîn olur âteşde tâbdan

Âyât-ı hüsni keşf ide tefsîr-i hat meger
Esrâr-ı ‘ışk yoksa bilinmez kitâbdan

Sırr-ı cemâl u zevk-i lebün eyleyüp gönül
Geçdi şarâbdan gözini yumdı hâbdan

Didüm zekât-i hüsnüni vir ‘Âşıka didi
Olmaz nasîb âl-i Resûle nisâbdan

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir