Tîr-i Gam-ı Nigâ

Bâki

1526 - 1600
  • 886 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tîr-i gam-ı nigâr ile ten yara yaradur
Şemşîr-i cevr-i yâr ile dil pâre pâredür

Öykünse haddüñe ne gam ey âfıtâb-ı hüsn
Mâh-ı sipihr kemdür o ne yüzi karadur

Hâlüñ hayâli hâtır-ı agyârı kıldı cây
Gûyâ karañu gicede rûşen sitâredür

Eş’ârum içre vasf-ı leb-i yâr gûyiyâ
Âb-ı zülâl içinde yatur la’l-pâredür

Çeşm-i hakâret ile nazar kılma dûstum
‘Uşşâk-ı haste-hâli de Allâh yaradur

Bâkî derûnum âteşinüñ dûdıdur felek
Mihr-i sipihr âhum odından şirâredür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir