Turmaz Yanumda

Bâki

1526 - 1600
  • 620 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Turmaz yanumda hançerini vasf ider nigâr
Ya’nî baña tokındurur ol şûh-ı şîvekâr

Gâyetde teşne idi göñül âb-ı vasluña
Susızlıgını kesdi o şemşîr-i âbdâr

Zülfi elinden almaga cân-ı belâ-keşi
Boynın kulagın öpdi girîbân u gûşvâr

Yâkût u la’li bir birine urdı lebleri
İdüp nisâr sözde nice dürr-i şâhvâr

Haylî dimâg bagladı ‘âlemde Bâkıyâ
Hâl-i nigâra beñzeyeli nâfe-i Tatâ

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir