Üftâdesin O Südde-i Gerdûn-cenâbda

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 530 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Üftâdesin o südde-i gerdûn-cenâbda
Ey dil yegâne rütbesin el-hak bu bâbda

Eşkümle yâd-i gerd-i hatı oldı hem-çü hâl
Merdüm degül miyâne-i çeşm-i pür-âbda

Bu huşk-sâl-i gamda şarâb oldı neş’esüz
Sıfr-i habâb nokta-i şekdür şarâbda

Fikr-i zuhûr-i hatt ile târ-i siyâh-i âh
Gîsû-yi yâre gâlib olur pîç ü tâbda

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir