Vahdet-güzîn-i Gûşe-i Kâf-i Kanâ’at Ol

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 505 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Vahdet-güzîn-i gûşe-i Kâf-i kanâ’at ol
‘Ankâ gibi güşâde-per-i evc-i şöhret ol

Nazm eyle rişte-i müjeye dürr-i eşküni
Dest-i nigehle sübha-şümâr-i nedâmet ol

Gerdûn-i zişt-rû nazar itmez çü âyine
Ser tâ-be-pây ister isen kâbiliyyet ol

Mâni’ degül refâkat-i kec-tıynetân hemân
Mânend-i tîr râst-rev-i istikâmet ol

Yek-çend rûze nakşına aldanma ‘âlemün
Sâmî sahîfe-şûy-i nigâh-i hakîkat ol

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir