Vücûhun Her Birine Bir ‘İnâyet Ârzûsıyla

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 482 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Vücûhun her birine bir ‘inâyet ârzûsıyla
Sekiz vech ile târîh eyledüm bu beyt-i hemvârı

Revânı himmet ile aldı sultân Ahmed a’dâdan
Yine feth-i cedîd oldı hümâyûn eylesün Bârî

Evvelün âhâdı sânînün ‘aşerât ü mi’âtı ile
Evvelün ‘aşerâtı sânînün âhâd ü mi’âtı ile
Evvelün mi’âtı sânînün âhâd ü ‘aşerâtı ile
Evvelün âhâd ü ‘aşerâtı sânînün mi’âtı ile
Evvelün âhâd ü mi’âtı sânînün ‘aşerâtı ile
Evvelün ‘aşerâtı vü mi’âtı sânînün âhâdı ile

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir