Yar Kim Rûz-ı Şeb Agyâr İle Seyrân Eyler

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 561 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yar kim rûz-ı şeb agyâr ile seyrân eyler
‘Ayş u ‘işretler ider lutf-ı firâvân eyler

Gâh yazup yanılup çün beni handân eyler
Ya’ni âgâz-ı vefâ niyyet-i ihsân eyler

Bir elem irişüp ol cem’i perîşân eyler
Seng-i gam hâne-i ümmîdümi vîrân eyler

‘Âlemi ‘ayn-ı elem gülşeni zindân eyler
Sûrumı şîven ü elhânumı efgân eyler

Bana bu cevri dimen ol meh-i tâbân eyler
Baht-ı gaddâr bu cevri bana her an eyler

Her kaçan yâr vefâ itmege peymân eyler
Tâli’-i nahsum anı yine peşîmân eyler

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir