Yâre Didüm Bana Virgil Hüsn Mâlından Zekât

Ahmedi

1334 - 1413
  • 518 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yâre didüm baña virgil hüsn mâlından zekât
Kim fakîrem didi elbâkiyâtü’s-sâlihât

Yüzüñüñ nûrı nedür didüm didi kim ve’d-duhâ
Gözlerüñ vasfı nedür didüm didi ve’n-nâziât

Hâl-i müşgîn dudaguñda nice konmışdur didüm
Didi Hızruñ yiri olur çeşme-i âb-ı hayât

Akl zülfüñ hayretinden kurtara mı cân didüm
Didi tolu ukdedür hall ola mı bu müşkilât

Nîl-gûn hâlüñi göñlüm sevdi n’ideyim didüm
Didi ahıt gözlerüñden dem-be-dem Nîl ü Fırât

Çâre nedür tapuña irişmege didüm didi
Yâre ol irer ki bula kendüliginden necât

Ahmedî vasfın lebüñüñ nicesi eydür didüm
Didi şirîn söyler ü nâzük bu Îsî mucizât

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir