Yaşumuz Dökmege Ol

Bâki

1526 - 1600
  • 553 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yaşumuz dökmege ol dürr-i ‘Adendür bâ’is
Göñlümüz düşmege ol çâh-ı zekandur bâ’is

Turra-i tâli’umuñ böyle perîşanlıgına
Yine ol zülf-i pür-âşûb u fitendür bâ’is

Sünbülüñ niyyetidür başuma sevdâ getüren
Çekdügüm mihnete göñlümde bitendür bâ’is

Rûh-ı pâk ol yirüñ eflâk ola mânend-i Mesîh
Kalmaga hâk-i mezelletde bu tendür bâ’is

Kafes-i gamda yatur tûti-i tab’-ı Bâkî
Çekdügi kahra anuñ lutf-ı suhandur bâ’is

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir