Yir İder Nâz İle Çeşmümde O Müjgân Batar

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 721 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yir ider nâz ile çeşmümde o müjgân batar
Gûyiyâ san’at ile şîşeye peykân batar

Gayriye göndericek tîr-i müjen reşkümden
Cânuma acı gelür cismüme ey cân batar

İtse dendân-ı segünden n’ola agyârun ile
Batar eylük kişiye ey meh-i tâbân batar

Tolunur hüsni gözümden tolıcak yaş gözüm
Âşikâr olsa süreyyâ meh-i tâbân batar

İrmeden vaslına ‘Âşık hatı olur peydâ
Varmadın menzile hûrşîd-i dırahşân batar

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir