Yok binâ-yı ‘ışka seyl-i pend-i nâsıhdan halel

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 421 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yok binâ-yı ‘ışka seyl-i pend-i nâsıhdan halel
Kim ana seng-i melâmetle urılmışdur temel

Rûh-ı hayvânîye dâg-ı ‘ışkdur hayrü’l-halef
La’lün efkârı gıdâ-yı rûhadur ni’me’l-bedel

Söylenen her bezmde destân-ı ‘ışkumdur benüm
Bana urılan melâmet sengidür darb-ı mesel

Bunca müddetler ki yandum haste künc-i hecrde
Gelmedi kimse ‘ıyâdet itmege illâ ecel

Karşuna şükrâne cânı tenden âzâd ideyin
İntizârun ‘Âşıkı öldürmeden rahm eyle gel

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir