Yüzünde Görinür Envâr-ı Fâliku’l-ı Isbâh

Ahmedi

1334 - 1413
  • 548 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yüzüñde görinür envâr-ı Fâliku’l-ı Isbâh
Lebüñde bulınur âsâr-ı Hâliku’l-ervâh

Yüzüñe cân mütehayyir saçun akl esîr
N’ider azîzlere gör gam-ı sabâh u revâh

Latîfe gör ki göñüle şifâsı-çun lalüñ
İşâret-ile ne kanûnlar eyledi îzâh

Bu cândagı maraza dudaguñdan ayru devâ
Veger hoœ âb-ı hayât-ısa idemez ıslâh

Dur örü cûş u huruşı unıtmaga sâz it
Sabûha çünki sıyâh eyledi horûs-ı sabâh

Mey içme dirse saña sûfi zî diyâñ…t kim
Mey ü ney ola harâm u riyâ vü zerk mübâh

Komagıl Ahmedî elden ayâgı lâle-sıfat
Ki revh-i rûh-durur rûh-ı dil bu sâgar-ı râh

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir