Zahm-ı Sînem Ol Gözi

Bâki

1526 - 1600
  • 517 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zahm-ı sînem ol gözi mekkâre gâyet hoş gelür
Yara açarsam revâdur yâre gâyet hoş gelür

Tûtiyânuñ minnetin kehhâl kahrın çekmeden
Hâk-pâyuñ dîde-i hûnbâra gâyet hoş gelür

Eylese cevr ü cefâ mihr ü vefâdur gâyeti
Hak budur kim ‘âşık-ı gam-hvâra gâyet hoş gelür

Bir ‘aceb dârü’ş-şifâdur kûyı derd ehline kim
Anda hep nâ-hoş varan bî-çâre gâyet hoş gelür

Câna râhatdur ser-i kûyuñda âh itdükleri
Ol hevâlar Bâkî-i bimâra gâyet hoş gelür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir