Zi Sûret Kim Kamu Hüsnü Bahâdur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 593 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zi sûret kim kamu hüsn ü bahâdur
Ayagı tozına cân kem-bahâdur

Kazâdur ol kemân-keş gamzeñ ohı
Bir atışına döymez yüz bahâdur

Hayâlüñ-çün gözüm deryâya düşdi
Ne gavvas ol ki bula bî-belâ dür

Firâkuñ câna itdügi belâyı
Ne efi zehri ider ne belâdûr

Dem-i Îsî-durur zülfüñ hevâsı
Ana kim müşg dir-ise hatâdur

Vefâ-y-ıçun cefâya sabr iderem
Belâya sabr iden ehl-i velâdur

Göñül aldı gözüñ cân dahı isder
Uş aña dahı Bismi’llah salâdur

Safâdur göñlüñ ü Kabe işigüñ
Yañaguñ kıble-i ehl-i safâdur

Ayaguñ tozı ger ele girürse
Gözine Ahmedînüñ tûtiyâdur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir