Ziyaret

Abdülhak Hamit Tarhan

2 Ocak 1852 - 12 Nisan 1937
  • 812 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Esselâm, ey ketîbe-i ulya
Vatan uğrunda can veren ahyâ,
Et şu vâdide hâk olan asker! ..
Sizi geldik bugün ziyarete biz,
Bizi ihyâ için değil mi ki siz
Oldunuz nâzil-i çeh-i makber!
Biri zâirlerin İtalyandır,
Biri Moskof ki pek nümâyandır,
Fikr-i takdisi eylemiş rehber.
Ey vatandan uzak düşen şühedâ,
Evini barkını edip de feda
Can-sipârâne harbeden erler! ..
Cennet olsun makamınız her dem,
Siz ki, mazinizi bilen âdem,
Dâne-i eşkini nisâr eyler,
Bunda herkes bugün seferberdir,
Menzil ancak gubâr-ı esmerdir,
Olmasın rûh-ı pâkiniz muğber.
Şimdi biz doğrulup denizde yola,
Bakarız Dûrdan Sivastopol’ a,
Görünür fevkınizde bir peyker.
İngilizle Fransıza âid
Şu müzeyyen mezarlar zâid,
Size gökten iner fer ü zîver!
O vatandır ki öyle çehre-nümâ
Gün batarken ne hoş durur, gûya
Titrer evladı üstüne mâder! ..
Elvedâ ey biraderân-ı vatan,
Elvedâ ey dilâveran-ı vatan,
Ah ey müminîn-i dinperver! ..
Ki sezâ hâkinizde eylese yer
Bir büyük zıll-ı mağfiret-güster,
Elvedâ, eyvedâ ey asker! ..

Abdülhak Hamit Tarhan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir