Zülfüñ Ki Târ-ı Eşk-i

Bâki

1526 - 1600
  • 576 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zülfüñ ki târ-ı eşk-i firâvâne sarmaşur
Sünbüldür ol ki rişte-i bârâne sarmaşur

Hoş geldüñ ey nesîm-i sabâ merhabâ diyü
Bâd-ı bahâra turra-i cânâne sarmaşur

Göñlin o zülfe beste kılan cân-ı nâ-tevân
Ol riştedür ki deste-i reyhâne sarmaşur

Zülfüñ gamını vasf idemez bî-hüşân-ı ‘aşk
Mânend-i şâne dilleri mestâne sarmaşur

Meydân-ı ‘aşk içinde ölümden kaçan kaçar
Dîvâne dil ki merg ile hasmâne sarmaşur

Âhum yili çıkardı sipihri hevâlara
Mânend-i gird-bâd ki ‘ummâne sarmaşur

Ol kâmet üzre zülf-i semen-bûya beñzedi
Şol yâsemen ki serv-i hırâmâne sarmaşur

Pehlûya çekse tîguñi Bâkî safâ bulur
San sâde-rûy dil-ber-i ‘uryâne sarmaşur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir