Zülfüne Baglaya Gönül Anun Ki Cânı Var

Ahmedi

1334 - 1413
  • 705 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zülfüñe baglaya göñül anuñ ki cânı var
Cân kim yoluñda hâk ola zî hoş cihânı var

Gözüñ ne kim atarsa irürür nişâneye
Türk-i Hıtâyı gör nice tîr ü kemânı var

Kaddün hayâli dutdı gözümde vatan belî
Serv orada olur ki anuñ âb-ı revânı var

İder hisâb ki ire kaşuñ kavsine hilâl
Kejdür anuñ hisâbı vü yañlış gümânı var

Her gice yüregüm gögi karardur âh-ıla
Her n’irede ki od ola lâ-büd duhânı var

Dirler gözüme dökme yüzüñ suyını yire
Bu pend ana gerek ki elinde inânı var

Yüzüñ-ile lebüñi ider şerh Ahmedî
Billah ki hûb lafzı vü şîrîn beyânı var

Ahmedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir