Zülfünün Akdi Pür-hamü Çîndür

Ahmedi

1334 - 1413
  • 616 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zülfüñüñ akdi pür-ham ü çîndür
Her hamı reşk-i nâfe-i Çîndür

Kaşuñuñ yayı kurlu peyveste
Gamzeñ ohı cigerde perçîndür

Akl müşgîn saçuñ hevâsında
Pes perîşân u zâr u miskîndür

Göñül ayın yanaguñuñ ışkı
Eridüp zerd ider ne âyîndür

Cân alup olmadı gözüñ sâkin
Fitneden kasdı anuñ meger dîndür

Yañagun nûrı zühre-i zehrâ
Dişüñüñ akdi nazm-ı pervîndür

Ahmedî lalüñüñ sıfâtında
Her ne söz ki ide hûb u şîrîndür

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir