Gül-sitân Bezm-i Şarâb

Bâki

1526 - 1600
  • 840 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gül-sitân bezm-i şarâb u câm-ı mey güldür baña
Kulkul-i halk-i surâhî savt-ı bülbüldür baña

Ârızuñda ol iki zülf-i girih-gîrün senüñ
Suya konmış iki garrâ tâze sünbüldür baña

Seng-i bî-dâduñla serde zahm-ı hûnînüm ki var
Gûşe-i destârda rengîn karanfüldür baña

Mest ü medhûşam veli hâli mey-i engûrdan
La’l-i nâbuñ hâleti keyfiyyet-i müldür baña

Hayder-i Kerrârıyam meydân-ı nazmuñ Bâkıyâ
Nevk-i hâme Zü1fekâr u tab’ Düldüldür baña

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir