Lâyık-ı Magrifet-i Hazret-i Gaffâr Olsun

Bâki

1526 - 1600
  • 484 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lâyık-ı magrifet-i Hazret-i Gaffâr olsun
Devlet-i nâ-mütenâhîye sezâvâr olsun

Hıl’at-i fâhiresi dâmen-i ‘afv-i Settâr
Rûh-ı pâkine gıdâ lezzet-i didâr olsun

Merkad-i pâkin idüp şem’-i hidâyet rûşen
Meşhed-i tâhiri müstagrak-ı envâr olsun

Âkıbet yoklık imiş kâr-ı cihan ey Bâkî
N’idelüm Şâh-ı cevân-baht-ı cihân var olsun

Dahı ol duhter-i sa’d-ahter-i pâkize-güher
Çeşm-i Nâhîd gibi rûşen ü bî-dâr olsun

Âb-rûy-ı vüzerâ Hazret-i Ahmed Paşa
Mazhar-ı lutf-ı Hudâvend-i cihândâr olsun

Ak gül goncaları gibi güzel körpelerin
Hâr-ı âzârdan Allâh nigehdâr olsun

Garka-i rahmet ola rûh-ı revân-ı Sultân
Hûrîler mûnis ola gülşen-i firdevs mekân

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir