Âgâz-ı Gazeliyyât 131

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 847 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Müdâm tîredür ol dil ki şem‘-i dâg olmaz
Bu bezme böyle ziyâ-bahş bir çerâg olmaz
Çü şebnem ol güli nezzâre altına alma
Edebde hoş tutalum göz içün yasâg olmaz
Ne şâd olur bulan ü ne elem çeker yitüren
Bizüz o güm-şüde kim kâbil-i sürâg olmaz
Visâl-i yârıda itse bahâr dest-âviz
Dil-i remîde talebkâr-ı seyr-i bâg olmaz
Cihânda istemez ehl-i kemâl ola nâ-şâd
Bu vaz‘ ile nice Âgâh bî-dimâg olmaz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir