Âgâz-ı Gazeliyyât 316

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 479 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dilden ey şûh cefâ resmini bîrûn eyle
Tîg-ı cevr ile ya öldür beni memnûn eyle
Bâde-i la‘lüni agyâra virürsin bâri
Turma bezmünde benüm câmumı pür-hûn eyle
Gösterüp sîneni âgûş-ı girîbânundan
Beni mustagnî-i gencîne-i Kârûn eyle
Ejder-i zülfi nihân eyledi genc-i hüsnin
Fethine sende gönül âh ile efsûn eyle
Ben u sevdâ-yı gam-ı ‘aşk u beyâbân-ı cünûn
Sen hemân kendüni Âgâh Felâtûn eyle

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir