‘Amûd-i Subh Gibi Nûr-i ‘Adl Olup Rûşen

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 630 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Amûd-i subh gibi nûr-i ‘adl olup rûşen
Sevâd-i zulmet-i gam oldı mahv ‘âlemden
Kulûba virdi ziyâ âftâb-i re’y-i hasen
Gelince vakt-i perîşânî-i nücûm-i fiten
Sipihr tâkına târîh-i sâl-i yümn-âsâr

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir